Avtor: Aleksander Gube

 • Ponovno odprtje šole za vse oddelke in prevozi

  Spoštovani, obveščamo vas, da se s 1. 6. 2020 v šolo vračajo učenci 4. in 5. razredov, s 3. 6. 2020 pa učenci 6., 7. in 8. razredov. Pouk bo potekal po urniku v matičnih učilnicah, menjavali se bodo učitelji. Veljajo urniki kot pred epidemijo. Ponovno se v šoli izvaja tudi dodatna strokovna pomoč. Delo bo potekalo v normativno določenih oddelkih kot pred pandemijo. Številni ukrepi zapisani v Protokolu ostajajo v veljavi.   Prevozi se izvajajo po ustaljenem voznem redu, ki je veljal pred razglasitvijo epidemije. Med prevozom morajo učenci uporabljati maske.   V šoli je še vedno potrebna uporaba mask za starejše od 12 let.   Priloga 1 Priloga 2 Protokol ravnanja v OŠ Horjul v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID-19_v6 (velja od 1. 6. 2020)   Aleksander Gube, ravnatelj

  Več →
   
 • Organizacija pouka za 9. razrede

  Matična učilnica 2. skupine z 11 učenci je učilnica kemije. Matična učilnica 1. skupine s 14 učenci je učilnica slovenščine.   Prilagojeni urnik za skupini 9. r. (levo je urnik 1. skupine, desno urnik 2. skupine). ponedeljek torek sreda četrtek petek 1 KEM FIZ MAT1 MAT2 MAT1 MAT2 ZGO ŠPO2 SLJ1 SLJ2 2 KEM FIZ MAT1 MAT2 MAT1 MAT2 ZGO ŠPO2 SLJ1 SLJ2 3 FIZ KEM SLJ1 SLJ2 LUM GUM BIO GEO TJA1 TJA2 4 FIZ KEM SLJ1 SLJ2 GUM LUM BIO GEO TJA1 TJA2 5 ŠPO1 ZGO TJA1 TJA2 GEO BIO 6 ŠPO1 ZGO GEO BIO SLJ1, MAT1 in TJA1 poučujejo Šramel, Zabukovec Žnidaršič in Zavec. SLJ2, MAT2 in TJA2 poučujejo Kogovšek, Plavčak in Videčnik. ŠPO bomo izvajali prilagojeno.   Učenci vozači iz 9. razredov oddidejo po prihodu v matično učilnico. Učenci naj pridejo tudi sicer čim kasneje v šolo, saj je šola v vmesnem času zaklenjena. Učenci 9. razredov morajo imeti svoje maske (velja tudi šal, ruta in podobno).   Dopis Protokol ravnanja v OŠ Horjul v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID-19

  Več →
   
 • Organizacija dela ob odprtju šol za učence od 1. do 3. razreda

  Spoštovani starši učencev prve triade! Srečanja z učenci se vsi veselimo. Žal nas po navodilih pristojnih čaka veliko prilagoditev, vendar verjamem, da bomo kos vsem izzivom. Po navodilih in priporočilih smo morali izvedbo učnega procesa organizirati tako, da je stopnja tveganja okužb čim manjša. Potrudili se bomo, da bo temu tako, hkrati pa poskušali učencem omogočiti vrnitev v šolske klopi s čim manj stresa in čim bolj sproščeno. V naprej vas naprošam za strpnost in potrpežljivost pri uvajanju novih pravil. Prosim vas za povratne informacije razrednikom v primeru zaznanih težav po prvih dneh obiskovanja pouka. V nadaljevanju vam pošiljam navodila za obiskovanje pouka za učence prve triade od 18. 5. 2020 dalje.   Dopis za starše Protokol ravnanja v OŠ Horjul v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID-19   Aleksander Gube, ravnatelj

  Več →
   
 • Ponovno odprtje šole, 18. 5. 2020

  Spoštovani starši! Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport številka 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020 vas obveščamo, da je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 18100-22/2021/1 z dne 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerimi se od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravljajo omejitve na področju šolstva.  Na podlagi tega bo ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala Sklep o izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč. Ker še vedno velja odredba vlade o razglasitvi epidemije z dne 12. 3. 2020, bo Osnovna šola Horjul prilagodila izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa Higienskim priporočilom za izvajanje pouka v času epidemije COVID-19 v osnovni šoli, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) in smo jih prejeli v petek, 8. 5. 2020. Ta veljajo za učence prve triade, devetošolce ter za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težje dosegajo standarde znanja, ki se bodo vrnili v šolo. Dokument NIJZ vsebuje mnogo priporočil, zaradi katerih bo organizacija vzgojno-izobraževalnega dela zelo zahtevna, kar ste verjetno ves čas priprave na odprtje šol slišali tudi v sredstvih javnega obveščanja, zato vas iskreno prosimo, da nam z upoštevanjem navodil in sprotnim sodelovanjem pomagate, da bomo lahko ustrezno, predvsem pa z zdravstvenega vidika varno tako za učence kot zaposlene, izpeljali zastavljen program.   Osnovne informacije   Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor. Izvajale se bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo. Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje (za učence, ki imajo kolesarski izpit), individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).   S ponedeljkom, 25. 5. 2020, začnemo z izvajanjem šolskih prevozov. Za organizacijo prevoza veljajo posebna navodila, ki veljajo tudi za javni prevoz.   Dopis Priloga 1 Priloga 2   Aleksander Gube, ravnatelj

  Več →
   
 • Ocenjevanje znanja na daljavo

  Dragi učenci, spoštovani starši, z mesecem majem se začne tudi prilagojeno ocenjevanje na daljavo. Z ZRSŠ in MIZŠ smo dobili navodila, kako pristopiti k ocenjevanju in zaključevanju v tem šolskem letu. Zmanjšano je minimalno skupno število ocen, ki jih morajo učenci pridobiti pri posameznem predmetu, pri čemer mora biti v drugem ocenjevalnem obdobju pridobljena vsaj ena ocena. Ocenjevanje se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Pri predmetih, ki so po predmetniku določeni največ dve uri tedensko, se znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Pri predmetih, ki se izvajajo več kot dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu. Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja glede na cilje oziroma standarde znanja, pri čemer ne velja, da večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Učenci bodo o oblikah, načinih in kriterijih ocenjevanja znanja posameznega predmeta obveščeni od učiteljev oz. razrednikov. Če je učenec v drugem ocenjevalnem obdobju ocenjen z negativno oceno, mu mora učitelj omogočiti vsaj še eno ocenjevanje. Tudi negativno ocenjenim moramo omogočiti popravljanje ocene. Učenci 3., 4., 5. in 6. razreda z eno ali več negativnimi ocenami lahko razred ponavljajo na predlog razrednika in v soglasju s starši. V 7. in 8. razredu bodo razred ponavljali učenci, ki bodo negativno ocenjeni iz več kot treh predmetov. Sedmošolci in osmošolci, ki bodo imeli do tri negativne ocene, bodo imeli popravne izpite (ki jih bodo lahko opravljali v rokih določenih z LDN). Učencem, ki do konca leta ne bodo pridobili dovolj ocen, sledijo predmetni izpiti. Učenec 7. ali 8. razreda, ki ne bo pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, lahko pogojno napreduje v višji razred, a mora negativne ocene popraviti najkasneje v zadnjem izpitnem roku (od 11. do 18. 9. 2020). Šola mora učencu s popravnim izpitom nuditi tudi dopolnilni pouk. V višji razred bodo napredovali le tisti sedmošolci in osmošolci, ki bodo imeli vse ocene zaključene pozitivno. Pri zaključevanju ocen bodo učitelji pretežno izhajali iz prej pridobljenih ocen, upoštevali pa bodo tudi izkazan napredek v času šolanja na daljavo. Pričakujemo, da boste do konca šolskega leta redno delali in sprotno oddajali izdelke. Kot vidite, pridobivanje ocen ne bo stresno. Pomembno je, da boste v tem času ohranili stik z vsebino predmeta, da boste utrdili tisto, kar resnično zmorete, in osvojili dovolj osnovnega znanja za napredovanje v naslednji razred.

  Več →
   
 • Vodnik po izbirnih predmetih za š. l. 2020/21

  Spoštovani učenci in starši.   V sklopu priprav na prihodnje šolsko leto objavljamo Vodnik po obveznih in neobveznih izbirnih predmetih v š. l. 2020/21. Do konca tedna vam bomo po elektronski pošti poslali tudi prijavnice na obvezne (7. do 9. razred) in neobvezne (1., 4. do 6. razred) izbirne predmete z dopisom. Starše prosimo, da skupaj z otrokom pregledate Vodnik, da se bodo lažje odločili za predmete glede na interese.     Aleksander Gube, ravnatelj

  Več →
   
 • Zdrava šola

  Zdrava šola

   

  Več →
   
 • Odpoved NPZ 2020

  Spoštovani, sporočamo vam, da smo prejeli obvestilo, da je NPZ za leto 2020 odpovedan. Vse izpitne pole, ki so že pripravljene, bodo na Državnem izpitnem centru dostopne v elektronski obliki.   Lepo vas pozdravljam.   Aleksander Gube, ravnatelj

  Več →
   
 • Več →
   
 • Več →