Ponovno odprtje šole, 18. 5. 2020

Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport številka 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020 vas obveščamo, da je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 18100-22/2021/1 z dne 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerimi se od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravljajo omejitve na področju šolstva.  Na podlagi tega bo ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala Sklep o izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Ker še vedno velja odredba vlade o razglasitvi epidemije z dne 12. 3. 2020, bo Osnovna šola Horjul prilagodila izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa Higienskim priporočilom za izvajanje pouka v času epidemije COVID-19 v osnovni šoli, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) in smo jih prejeli v petek, 8. 5. 2020. Ta veljajo za učence prve triade, devetošolce ter za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težje dosegajo standarde znanja, ki se bodo vrnili v šolo.

Dokument NIJZ vsebuje mnogo priporočil, zaradi katerih bo organizacija vzgojno-izobraževalnega dela zelo zahtevna, kar ste verjetno ves čas priprave na odprtje šol slišali tudi v sredstvih javnega obveščanja, zato vas iskreno prosimo, da nam z upoštevanjem navodil in sprotnim sodelovanjem pomagate, da bomo lahko ustrezno, predvsem pa z zdravstvenega vidika varno tako za učence kot zaposlene, izpeljali zastavljen program.

 

Osnovne informacije

 

  • Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
  • Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor.
  • Izvajale se bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
  • Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
  • Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje (za učence, ki imajo kolesarski izpit), individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

 

S ponedeljkom, 25. 5. 2020, začnemo z izvajanjem šolskih prevozov. Za organizacijo prevoza veljajo posebna navodila, ki veljajo tudi za javni prevoz.

 

Dopis Datoteka

Priloga 1 Datoteka

Priloga 2 Datoteka

 

Aleksander Gube, ravnatelj