Usmeritve za preverjanje in ocenjevanje v času dela na daljavo

Spoštovani,

prejeli smo okrožnico MIZŠ, v kateri so zapisane usmeritve za preverjanje in ocenjevanje.

V mesecu aprilu bodo učitelji le preverjajo znanje.

Ocenjevanj znanja v mesecu aprilu v skladu z usmeritvami in obstoječo zakonodajo ne bo.

V pripravi je sprememba Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja in vse informacije v zvezi s tem bomo šole prejele v drugi polovici aprila.

 

 

Lepo vas pozdravljam,

Aleksander Gube, ravnatelj